Kolofon

Sedež družbe
Doetsch Grether AG
Sternengasse 17
CH-4051 Basel

Distributer za Slovenijo:
Orbico d.o.o., Verovškova 72, Ljubljana

Klicna številka centrale
+41 61 287 34 11

Faks
+41 61 287 34 11

E-pošta
info(at)doetschgrether.ch

Poslovodstvo
Lars Fischer, vodja oddelka Personal Care

Thomas Wyss, vodja oddelka Health Care

Thomas Schmid, vodja oddelka Manufacturing Services

Siegfried Weissenberger, finančni direktor


Omejitev odgovornosti.

Dostop do te spletne strani in njena uporaba sta predmet določil in pogojev v nadaljevanju. Osebe, ki obiščejo to spletno stran in dostopajo do informacij, ki jih vsebuje, brezpogojno soglašajo s temi določili in pogoji.


01. Izključitev odgovornosti

To je spletna stran družbe Doetsch Grether AG iz Basla. Namenjena je javnosti (obiskovalcem strani) in strokovnjakom (zdravnikom, farmacevtom, kemikom). Informacije, ki jih ponujamo na tej spletni strani, so namenjene izključno švicarskemu trgu, torej uporabnicam in uporabnikom, ki imajo prebivališče v Švici.

Spletna stran je namenjena izključno obveščanju. Ne zagotavlja medicinskih ali farmacevtskih nasvetov in v nobenem primeru ne nadomešča medicinskih ali farmacevtskih pregledov, posvetov ali zdravljenja, ki jih izvajajo ustrezni strokovnjaki.

Vse informacije, dokumenti in slike, ki jih objavlja Doetsch Grether World-Wide-Web, so zbrani in preverjeni v dobri veri in po najboljših močeh. Družba Doetsch Grether ne prevzema nobenega jamstva ali odgovornosti (ne izrecno niti implicitno) v zvezi z uporabo te spletne strani. Še posebej ne prevzemamo nobenega jamstva ali odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi celovitosti, pravilnosti ali aktualnosti informacij ali mnenj, objavljenih na tej spletni strani.


02. Pogoji uporabe 

Vse vsebine na tej spletni strani so zaščitene z avtorskimi pravicami. Uporaba vsebine besedil in datotek (npr. objave za tisk, zbirke podatkov, strokovni referati in predavanja) s te spletne strani je dovoljena, če se pri tem upoštevajo naslednji pogoji:

- Dokumenti morajo ostati nespremenjeni.
- Informacije so lahko uporabljene le z namenom obveščanja, ne pa tudi v komercialne namene.
- Oznaka zaščite avtorskih pravic in pogoji uporabe morajo biti navedeni na vseh kopijah.
- Posredovanje povezave na to spletno stran je dovoljeno le v obliki besedila, povezava pa se mora glasiti: www.doetschgrether.ch.

Uporaba spletne strani pod drugačnimi pogoji je izrecno prepovedana. Kršitve bodo predmet ustreznega pregona. Dovoljenje za uporabo ne obsega pravice do navajanja, posnemanja ali kopiranja dizajna, postavitve ali besedil. Drugačna uporaba vsebin na tej spletni strani je dovoljena samo z izrecnim predhodnim pisnim dovoljenjem družbe Doetsch Grether.


03. Registriranje na spletni strani in varstvo podatkov
Obiskovalci spletne strani se lahko registrirajo, vendar pa družba Doetsch Grether ne zbira osebnih podatkov. Statistika obiska, kot npr. registracija IP-naslova, služi le preverjanju zmogljivosti te spletne strani in njenim izboljšavam. Družba Doetsch Grether podatkov ne posreduje tretjim osebam.


04. Zaščita avtorskih pravic
Ime
Doetsch Grether in njegove grafične vizualizacije so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Družba Doetsch Grether je registrirana v švicarskem trgovskem registru kot podjetje in blagovna znamka.


05. Ločitvena klavzula

Če bi določilo / pogoji ali del določila / pogoja postali nični ali neveljavni, to ne vpliva na veljavnost preostalih določil oz. pogojev. Morebitno nično ali neveljavno določilo oziroma pogoj je v tem primeru treba razumeti tako, da je treba namen, predviden s tem določilom ali pogojem, doseči v čim večji meri.

06. Veljavno pravo in sodna pristojnost

Za ta določila in pogoje se uporablja izključno švicarsko pravo. Pristojno sodišče je v Baslu, Švica.


Copyright by Doetsch Grether AG, Basel